Oficjalnie

·   Walne Zgromadzenie
·   Statut
·   Historia
·   Deklaracja
·   Kontakt

Na skróty

·   Fotogaleria

IX Walne Zgromadzenie

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza odbyło się 17 listopada 2018r. o godzinie 11:00,  

na pokładzie "Daru Pomorza" w Gdyni, przy alei Jana Pawła II.

 

 


 
Porządek obrad IX Walnego Zgromadzenia TPDP:


 1. Powitania Gości oraz Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór protokolanta, komisji madnatowej, programowej oraz wyborczo - skrótacyjnej.
 3. Sprawozdanie komisji mandatowo - statutowej.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Dyskisja nad sprawozdaniami.
 8. Dyskusja oraz głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi VIII kadencji.
 9. Wybory do nowych władz Stowarzyszenia VIII kadencji - głosowanie.
 10. Ukonstytuowanie się nowych władz Stowarzyszenia.
 11. Sprawozdanie komisji wniosków i programowej.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 


 

Wyniki wyborów do Zarządu IX kadencji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Render time: 0.01 seconds
86,213 unique visits